NOVA MODELS
back to gallery 
Ji Teska

Vka: 187cm    Mry: 100-82-99cm    Vlasy: tmav hnd    Oi: hnd    Boty: 45    Konfekn velikost: 50

Ji TeskaJi TeskaJi TeskaJi TeskaJi TeskaJi TeskaJi TeskaJi TeskaJi TeskaJi TeskaJi TeskaJi TeskaJi TeskaJi TeskaJi TeskaJi Teska